Kortfattat om litteraturens 2 vanligaste genrer

Skönlitteratur – epik, lyrik, dramatik

SCRIPTUREOm det handlar om skönlitterära texter, brukar handlingen oftast vara påhittad, trots att det kan handla om verkliga platser, situationer och människor. Men i grund och botten är det en nedskriven fantasi. Skönlitteraturen räknas som den vanligaste litterära genren som folk läser och den har tre undergrupper.

* Epik
* Lyrik
* Dramatik

Dessa tre grupper delas sedan in ytterligare i olika begrepp. Romaner och noveller brukar för det mesta gå inom epikens ramar. En nyare form inom epik och romanform är deckaren som har blivit omåttligt populär de senaste decennierna.

Lyrik är istället en form av dikter eller poesi och kan även inkludera låttexter, därav ordet lyrik (engelskans lyrics som betyder just låttext). Prosa är en form av undergrupp till lyriken.
Dramatik skapades vid antikens Grekland och skrevs för att sättas upp som teaterpjäser. Dock finns det även kända läsdramer som t.ex. är skrivna av Goethe och Faust. Dramatiken är i sin tur uppdelad i två huvudgrupper, nämligen tragedi och komedi. Idag kan man även stöta på termer som skräck och romantik, något som utvecklats på senare tid.

Facklitteratur

Motsatsen till skönlitteratur har kommit att kallas facklitteratur eller non-fiction på engelska.
Det är texter med vetenskaplig innebörd och kan innehålla både fakta och instruktioner. Hit hör exempelvis biografier och memoarer, dokumentärer, dagböcker och uppsatser av alla dess slag. Även lagböcker, brev och så simpla saker som almanackor och webbplatser tillhör facklitteraturen. Dock kan dessa utgöra en blandning av de båda genrerna beroende på vad som står i texten och hur den är uppbyggd.
Inom nutidens facklitteratur kan man finna böcker som handlar om terapi, medicinering och reseskildringar.

Kreativ facklitteratur

Den kreativa facklitteraturen startade som en ny undergenre i mitten på 1900-talet. Författaren skildrade då en sann berättelse och skrev den i en romanliknande form. Ett exempel är Truman Capote som skrev ”Med kallt blod” där han återskapade de kallblodiga morden på en familj i Kansas, USA. Boken har även blivit film.