Litteraturen och dess ursprung

literatureLitteratur har förekommit sedan människan gjort sig kapabel att kommunicera med hjälp av skriftspråket, något som började runt 2500 f.Kr. Innan dess var det muntliga berättelser som gick vidare människor emellan. På senare tid har de olika litteraturgenrerna förgrenats och blivit en blandning som vissa författare skapar för att komma ifrån det traditionella.

Den första skrivna litteraturen

De första nedskrivna texterna finns på papyrus eller lertavlor både i form av skrift och bilder, och den äldsta versionen finns bevarad på vers med rim som gjorde det intressantare att läsa och lättare att minnas. Snart började man även skriva på rullar. De bundna böckerna kom till först vid medeltiden.
Dock motsatte sig många lärda män som Sokrates och Platon de skrivna handlingarna. Man ansåg att det var något som slavar och mindre fint folk sysslade med då det innebar att underkasta sig det skrivna ordet och ett sätt att bli feltolkad.
Men till slut började Platon att införa filosofiska skildringar som sedan kom att utvecklas till ännu mera vetenskapliga verk av hans egna lärjunge Aristoteles. Den nutida termen för detta är facklitteratur.
På 100-talet e.Kr. skrevs det Nya Testamentet tätt följt av andra stora textskildringar. Den första romanen heter ”Genji monogatari” från år 1010 och är japansk.

Boktryckarkonsten

Den första tryckta bundna boken kom någon gång på 1400-talet i och med boktryckarkonstens inträde. Man använde till en början skinn att binda med men i början av 1900-talet kom pappersmassan att ersätta skinnen eftersom det både var billigare och grövre. Då kunde även de stora verken tryckas upp i många exemplar. Även nya författare kunde på så sätt ge sig tillkänna den billigare varianten i samband med industrialiseringen ökade dessutom läskunnigheten och efterfrågan på böcker.

Akademiernas intåg

På 1700-talet när kulturen stod i fokus, kom även de litterära akademierna att växa fram. De stödde författarna och bidrog till att de kunde försörja sig på skriveriet. Svenska Akademin är ett exempel på en akademi som hjälpte till att göra boken till en mer kommersiell vara.
På 1800-talet blev det kommersiella tänkandet dock ifrågasatt av många författare. Istället ville man bli bedömd som konstnär.